Regler TIR

1. Organisation

Arrangör: Virgin Bay Multisport
Organisationsnummer: 802471-2310
Kontakt: Dan Eliasson (dan@tenislandrace.com)

2. Grund

Varje lag skall bestå av minst två personer (för mer information se respektive klass) och deltagare skall vara minst 18 år och simkunniga vid tävlingsdagen. Undantag från ålderskrav endast i målsmans sällskap och efter särskilt tillstånd från tävlingsledningen.

3. Klasser

Det finns fyra klasser i Ten Island Race.

 • Herrklass – Tävling
 • Damklass – Tävling
 • Mixedklass – Tävling
 • Öppen klass

Läs mer om dem under KLASSER / KOSTNAD TIR.

4. Anmälan

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande nedanstående regler.

Tävlingsavgiften för 10 Island Race skall vara betald enligt specifikationerna på fakturan. Missad betalning av fakturan är lika med att platsen förfaller.

Uppgifter om laget och de tävlande skall vara korrekt ifyllda.

Anmälan är bindande efter betalning och ingen återbetalning sker. Se tävlingsinformation för avbeställning- och olycksfallsförsäkring.

Det är endast tillåtet att byta ut hälften av lagmedlemmarna i respetive lag, utbyte av båda lagmedlemmarna är lika med en avanmälning och platsen kommer att ges till första laget på reservlistan. Namnändringar skall meddelas till tävlingsledningen senast en vecka innan loppet.

5. Säkerhet

De tävlande genomför tävlingen på egen risk.

Under swimrun delen av tävlingen får lagmedlemmarna aldrig vara mer än tio meter ifrån varandra, under paddelsträckor inte mer än trettio meter. Under paddeldelen är tanken att man inte skall vara längre ifrån varandra än att man kan hjälpa sin lagkamrat vid eventuell händelse.

Om något skulle hända under tävlingen är samtliga tävlanden solidariskt ansvariga för att hjälpa eventuell lagkamrat eller medtävlande i nöd.

Av säkerhetsskäl kommer det att finnas av tävlingsledningen utsedda säkerhetsbåtar. Vid behov av hjälp är signalen för att påkalla uppmärksamhet att röra armen i svepande rörelser ovanför huvudet.

Lag som bryter är ansvariga att anmäla detta så fort som möjligt till tävlingsorganisationen.

Vid extrema vädersituationer förbehåller sig tävlingsledningen rätten att i första hand ändra bansträckningen för att kunna genomföra tävlingen och i andra hand ställa in tävlingen om det på grund av vädersituationen inte går att genomföra tävlingen med fullgod säkerhet för de tävlande.

6. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren samt två medlemmar ur arrangörsstaben. Juryn beslutar om diskvalificering, tidstillägg, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Juryns beslut är definitivt.

7. Tävling

Tävlingen går ut på att lagen springer, paddlar och simmar genom banan. Banan kommer att vara delvis snitslad/ anvisad samt delvis enkel orientering.

Obligatorisk säkerhetsutrustning skall medföras och bäras på ett korrekt sätt (se punkt Utrustning).

Att avvika från den anvisade banan i syfte att förkorta sträckan är förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation.

Eventuell protest skall vara Tävlingsjuryn tillhanda skriftligen 1 timme efter målgång och innehålla:

 1. Tid och position
 2. Inblandade lags nummer
 3. Beskrivning av situationen
 4. Vittnen (om möjligt)

Att ta hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävlingsorganisationen är förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation.

De tävlande skall respektera medtävlande, tävlingsorganisationen, publik och boende i området.

Doping, enligt Svenska RF, är i alla former förbjuden.

8. Tävlingsbanan

Tävlingsbanan kommer att vara utmärkt med snitslar, bojar och flaggor samt enkel kartorientering.

Under paddelmomenten kommer upptagnings- och iläggningsplatser att vara markerade och kajaker/surfskis skall läggas på anvisade platser under löpmomenten.

Vätske- och energistationer finns utplacerade längs med löpmomenten utefter banan. Det är inte tillåtet med langning annat än vid dessa stationer.

Nedskräpning är förbjudet och leder till diskvalificering. Skräp slängs i soppåsar som finns utplacerade vid vätske- och energistationer.

Djurlivet skall respekteras utmed hela banan och oansvarslöst beteende kan leda till diskvalifikation.

Det kommer att finnas möjlighet att byta utrustning efter sista paddelmomentet, inför de avslutande sim- och löpsträckorna.

Tidtagning startar vid startskottet och slutar när laget stämplar in målkontrollen, vid spurtduell kommer placeringen avgöras av det laget som först passerar mållinjen.

Juryn förbehåller sig rätten att ändra banans distanser och tidsbegränsningar fram till 2 timmar innan start.

9. Utrustning

Längs med hela loppet är det ett krav att lagen bär med sig den säkerhetsutrustning som anges nedan. Slumpvisa kontroller kommer att ske och lag som saknar obligatorisk utrustning kommer att bli diskvalificerade. För utrustningen som är specifik för paddel-/ sim-/löpmomentet kommer det att finnas möjlighet att byta utrustning vid kajak-/surfski avlämningsplatsen.

9.1. Obligatorisk utrustning att bäras av varje deltagare under hela loppet

 1. Visselpipa
 2. Första förband
 3. Nummerlapp skall vara väl synlig under hela tävlingen.
 4. Utrustning för tidtagning/ tracking

9.2. Obligatorisk utrutsning under paddeldelen

 1. Godkänd flytväst
9.2.1. Tävlingsklasser Herr, Mix, Dam
 1. Endast kajaker tillhandahållna av arrangörerna är godkända.
9.2.2. Övriga klasser
 1. Valfri kajak av täckt modell samt surfskis är tillåten. Det vill säga både tvåmanna och enkelkajaker.

9.3. Obligatorisk utrustning under sim/löpdelen

 1. Badmössa, skall bäras vid vattenpassage.

9.4. Rekommenderad utrustning

 1. Simglasögon
 2. Vatten/ Energidryck
 3. Snabb energi i form av t.ex. bar eller gel

9.5. Tillåten utrustning

 1. Våtdräkt
 2. Simfenor
 3. Cyklop/ snorkel
 4. Handpaddel
 5. Draglina
 6. Handpump till kajak
 7. Flythjälpmedel om max 60cmx100cm
 8. Flytväst

För att få använda utrustning som inte är nämnd ovan behövs ett godkännande från tävlingsorganisationen. Anmäl utrustning i samband med registreringen.

9. Maxtider/ Reptider

Det kommer att finnas fyra reptider utmed banan som innebär att deltagare som inte passerat följande ställen vid givet klockslag kommer vi att vara tvungna att stoppa från fortsatt tävlande. Detta på grund av säkerhet för deltagarna då solen går ned och mörkret faller på. Platser och tider för dessa presenteras i race-PM.

För respektive klass gäller olika maxtider. Detta för att möjliggöra differentierade starttider. För maxtider se KLASSER / KOSTNAD TIR

10. Media

Tävlingsorganisationen har rätt att fotografera och filma deltagarna under hela tävlingsdagen.

Tävlingsorganisationen har rätt att publicera foto- och filmmaterial fritt genom internet, TV, radio, tidningar under och efter tävlingen.

11. Priser

Prispengar till de tre lagen som är först över mållinjen oavsett klass.

 • Förstaplats: 10 000 kronor
 • Andraplats: 5 000 kronor
 • Tredjeplats: 2 500 kronor

Förutom priser till vinnarlagen så kommer det att lottas ut fina priser från våra sponsorer till deltagande lag, oberoende av klass och placering.

12. Försäkring/ Avanmälan

Medverkan i 10 Island Race sker på egen risk. Som försäkring finns Startklar som du kan teckna dig för som medverkande i 10 Island Race. Med Startklar får du hela deltagaravgiften tillbaka om du blir skadad eller sjuk och inte kan starta i loppet. I försäkringen finns också en olycksfallsförsäkring, för försäkringsvillkor och information hänvisar vi till www.startklar.nu