Regler TIS

 

1. Organisation

Arrangör: Virgin Bay Multisport
Organisationsnummer: 802471-2310
Kontakt: contact@10islandrace.com

2. Grund

Tävlande skall vara minst 18 år och vara simkunniga i öppet vatten vid tävlingsdagen. Undantag från ålderskrav endast i målsmans sällskap och efter särskilt tillstånd från tävlingsledningen.

3. Anmälan

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande nedanstående regler.

Tävlingsavgiften för 10 Island Race skall vara betald enligt specifikationerna på fakturan. Missad betalning av fakturan är lika med att platsen förfaller.

Uppgifter om laget och de tävlande skall vara korrekt ifyllda.

Anmälan är bindande efter betalning och ingen återbetalning sker. Se tävlingsinformation för avbeställning- och olycksfallsförsäkring.

Det är endast tillåtet att byta ut hälften av lagmedlemmarna i respektive lag, utbyte av båda lagmedlemmarna är lika med en avanmälning och platsen kommer att ges till första laget på reservlistan. Namnändringar skall meddelas till tävlingsledningen senast en vecka innan loppet, därefter sker ändringar på tävlingsdagen mot en administrativ avgift på 200 kronor.

4. Klasser

Det finns fem olika klasser i Ten Island Swimrun, tre duoklasser samt två singelklasser.

Duoklasser

 • Herrklass
 • Damklass
 • Mixedklass

Singelklasser

 • Herrklass
 • Damklass

Läs mer om klasserna under KLASSER / KOSTNAD TIS

5. Säkerhet

De tävlande genomför tävlingen på egen risk.

Under tävlingen får lagmedlemmarna aldrig vara mer än tio meter ifrån varandra.

Om något skulle hända under tävlingen är samtliga tävlanden solidariskt ansvariga för att hjälpa eventuell lagkamrat eller medtävlande i nöd.

Av säkerhetsskäl kommer det att finnas av tävlingsledningen utsedda säkerhetsbåtar. Vid behov av hjälp är signalen för att påkalla uppmärksamhet att röra armen i svepande rörelser ovanför huvudet.

Lag som bryter är ansvariga att anmäla detta så fort som möjligt till tävlingsorganisationen.

Vid extrema vädersituationer förbehåller sig tävlingsledningen rätten att i första hand ändra bansträckningen för att kunna genomföra tävlingen och i andra hand ställa in tävlingen om det på grund av vädersituationen inte går att genomföra tävlingen med fullgod säkerhet för de tävlande.

6. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren samt två medlemmar ur arrangörsstaben. Juryn beslutar om diskvalificering, tidstillägg, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Juryns beslut är definitivt.

7. Tävling

Tävlingen går ut på att lagen springer och simmar genom banan. Banan kommer att vara snitslad/ anvisad.

Obligatorisk säkerhetsutrustning skall medföras och bäras på ett korrekt sätt (se punkt Utrustning).

Att avvika från den anvisade banan i syfte att förkorta sträckan är förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation.

Eventuell protest skall vara Tävlingsjuryn tillhanda skriftligen 1 timme efter målgång och innehålla:

 1. Tid och position
 2. Inblandade lags nummer
 3. Beskrivning av situationen
 4. Vittnen (om möjligt)

Att ta hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävlingsorganisationen är förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation.

De tävlande skall respektera medtävlande, tävlingsorganisationen, publik och boende i området.

Doping, enligt Svenska RF, är i alla former förbjuden.

8. Tävlingsbanan

Tävlingsbanan kommer att vara utmärkt med snitslar, bojar och flaggor.

Vätske- och energistationer finns utplacerade längs med löpmomenten utefter banan. Det är inte tillåtet med langning annat än vi dessa stationer.

Nedskräpning är förbjudet och leder till diskvalificering. Skräp slängs i soppåsar som finns utplacerade vid vätske- och energistationer.

Djurlivet skall respekteras utmed hela banan och oansvarslöst beteende kan leda till diskvalifikation.

Tidtagning startar vid startskottet och slutar när laget stämplar in målkontrollen, vid spurtduell kommer placeringen avgöras av det laget som först passerar mållinjen.

Juryn förbehåller sig rätten att ändra banans distanser och tidsbegränsningar fram till 2 timmar innan start.

9. Utrustning

Längs med hela loppet är det ett krav att lagen bär med sig den säkerhetsutrustning som anges nedan. Slumpvisa kontroller kommer att ske och lag som saknar obligatorisk utrustning kommer att bli diskvalificerade. Det är inte tillåtet att lämna ifrån sig utrustning längs med banan och leder till diskvalifikation.

9.1. Obligatorisk utrustning att bäras av varje deltagare under hela loppet

 1. Visselpipa
 2. Första förband
 3. Nummerlapp skall vara väl synlig under hela tävlingen.
 4. Utrustning för tidtagning/ tracking

9.2. Obligatrisk utrustning

 1. Badmössa, skall bäras vid vattenpassage.

9.3. Rekommenderad utrustning

 1. Simglasögon
 2. Vatten/ Energidryck
 3. Snabb energi i form av t.ex. bar eller gel

9.4. Tillåten utrustning

 1. Våtdräkt
 2. Simfenor
 3. Cyklop/ snorkel
 4. Handpaddel
 5. Flythjälpmedel om max 60cmx100cm
 6. Draglina

För att få använda utrustning som inte är nämnd ovan behövs ett godkännande från tävlingsorganisationen. Anmäl utrustning i samband med registreringen.

10. Maxtider/ Reptider

Det kommer att finnas två reptider utmed banan som innebär att deltagare som inte passerat följande ställen vid givet klockslag kommer vi att vara tvungna att stoppa från fortsatt tävlande. Detta på grund av säkerhet för deltagarna då solen går ned och mörkret faller på. Platser och tider för dessa presenteras i race-PM.

För att möjliggöra för differentierade starttider men ha en samlad målgång så är det olika maxtider för olika klasser. Se KLASSER / KOSTNAD TIS för mer information

11. Media

Tävlingsorganisationen har rätt att fotografera och filma deltagarna under hela tävlingsdagen.

Tävlingsorganisationen har rätt att publicera foto- och filmmaterial fritt genom internet, TV, radio, tidningar under och efter tävlingen.

12. Priser

Det kommer att vara en utlottning av fina priser från våra sponsorer till samtliga lag som tar sig i mål. Priserna lottas och delas ut på plats, det vill säga att laget behöver vara närvarande för att vara med i utlottningen.

13. Försäkring/ Avanmälan

Medverkan i Ten Island Swimrun sker på egen risk. Som försäkring finns Startklar som du kan teckna dig för som medverkande. Med Startklar får du hela deltagaravgiften tillbaka om du blir skadad eller sjuk och inte kan starta i loppet. I försäkringen finns också en olycksfallsförsäkring, för försäkringsvillkor och information hänvisar vi till www.startklar.nu